Rzeka w mieście – rewitalizacja terenów nadbrzeżnych w Głuchołazach

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej kierunek architektura pracowali nad Koncepcją zagospodarowania terenów nabrzeżnych nad rzeką Białą Głuchołaską w Głuchołazach. Warsztaty studenckie, realizowane we współpracy z Gminą Głuchołazy odbywały się w dniach 25-27 listopada br. Zakres opracowania obejmuje rzekę Białą Głuchołaską wraz z terenami nabrzeżnym – od mostu przy ul. gen. Andersa i ul. Sikorskiego, w kierunku północnym, na długości ok. 700 m.

Rzeka w krajobrazie zurbanizowanym zawsze była istotnym czynnikiem rozwoju osadnictwa. Z jednej strony zapewniała życie, nawadniała uprawy i wzmacniała systemy obronne, a z drugiej strony jej żywioł mógł być źródłem zagrożeń. Na przestrzeni wieków Biała Głuchołaska w krajobrazie Głuchołaz, w powiązaniu z innymi zasobami naturalnymi i lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie Gór Opawskich, stanowiła o rozwoju społeczno -gospodarczym, turystycznym i kulturotwórczym. Obecne rzeka i tereny nabrzeżne charakteryzują się ograniczoną dostępnością i niską funkcjonalnością. Istnieje zatem potrzeba przywrócenia jej znaczenia w nieustannie zmieniającej się przestrzeni miasta. Powinna temu służyć długofalowa rewitalizacja terenów nabrzeżnych, uwzględniająca dziedzictwo kulturowe i historyczne z współczesnymi potrzebami mieszkańców i turystów. Spojenie rzeki i terenów nabrzeżnych ze strukturą miejską może stanowić zaczyn dla synergicznego rozwoju do niedawna zaniedbanej części miasta.

Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne, jakie studenci opracowali w trakcie warsztatów, posłużą lokalnemu samorządowi w dalszych pracach planistycznych.
REKRUTACJA na studia:  77 4474849
Budynek A, ul. Chodowieckiego 4, sala 210

www.rekrutacja.pwsz.nysa.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie © 2019. Kontakt z webmasterem, napisz do: Adam Dudek , Łukasz Wąsik